Skolchefens beslut 2016

A-2016-2181 Lägga ner avd. Internationell vägteknik inom Inst. för byggvetenskap (pdf 225 kB)

A-2016-2213 Inrätta org.enheten Smarta och hållbara städer inom ABE-skolan (pdf 232 kB)

A-2013-0309 Utse Prodekan för arkitektutbildningen (pdf 242 kB)

A-2013-0309 Utse prefekt för Inst. för arkitektur (pdf 697 kB)

A-2014-0495 Programansvarig f. kandidatprogr. Fastighet finans Fastighetsutveckl. m. fastighetsförm. (pdf 313 kB)

A-2016- 1666 Inrätta ny avdelning (Ljusdesign) på Inst. för arkitektur (pdf 288 kB)

A-2016-2176 Bidrag till tryckning av boken "Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010" (pdf 236 kB)

A-2016-1666 Organisatorisk flytt av Avd. Ljus och design ( fr. Byggvetenskap till Arkitektur) (pdf 1,9 MB)

A-2016-0013 Utse avdelningschef för Avd. för mark och vattenteknik, SEED (pdf 674 kB)

A-2016-0762 Inköp av tillfällig lärartjänst genom tjänsteupphandling inför HT16 Byggvetenskap (pdf 346 kB)

A-2016-0762 Bilaga Byggvetenskap (pdf 616 kB)

A-2016-0762 Inköp av tillfällig lärartjänst genom tjänsteupphandling inför HT16-VT17 Arkitektur (pdf 324 kB)

A-2016-0762 Bilaga Arkitektur (pdf 523 kB)

A-2013-0309 Beslut utse prefekt Samhällsplanering och miljö - Maria Håkansson (pdf 737 kB)

A-2016-0762 Inköp av tillfällig lärartjänst genom tjänsteupphandling inför HT16-VT17 AD (pdf 347 kB)

A-2016-0762 Bilagor - Inköp av tillfällig lärartjänst genom tjänsteupphandling inför HT16-VT17 AD (pdf 811 kB)

A-2013-1303 Samverkan med Sveriges Bygguniversitet (pdf 207 kB)

A-2016-1702 Utvärdering centrumbildning Road2Science (R2S) (pdf 582 kB)

A-2016-0762 Inköp av tillfällig lärartjänst genom tjänsteupphandling inför HT16 AFK (pdf 356 kB)

A-2016-0762 Inköp av tillfällig lärartjänst genom tjänsteupphandling inför HT 16 AFK (pdf 330 kB)

A-2016-1634 Finansiellt stöd för extra kostnader i samband med flytt (pdf 294 kB)

A-2016-1560 Beviljat tillstånd vid avsteg vid intern representation (pdf 242 kB)

A-2016-1560 Bilaga (pdf 463 kB)

A-2016-1582 Bidrag till deltagande på Venedigbiennalen 2016 (pdf 250 kB)

A-2016-1473 Delegationsbeslut till Centrumföreståndare för Centrum för Framtida stadsrum (pdf 364 kB)

A-2014-1016 Finansiellt bidrag för medlemskap i Forum Östersjön (pdf 209 kB)

A-2016-1472 Inrätta Centrum för Framtida Stadsrum inom ABE-skolan (pdf 264 kB)

A-2016-1351 Delegationsbeslut till Centrumföreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande (pdf 357 kB)

A-2016-1144 Fördelning av prestationsmedel år 2016 - bibliometri (pdf 288 kB)

A-2016-1209 Finansiellt stöd för försäkringskostnader rörande stipendiefinansierade doktorander (pdf 783 kB)

A-2016-1051 Delegationsbeslut till centrumföreståndare för Centrum för byggeffektivitet (pdf 367 kB)

A-2016-1047 Inrätta org.enheten Infra Sweden 2030 inom ABE skolan (pdf 278 kB)

A-2016-1053 Ny organisationskod för Energiplattformen (pdf 274 kB)

A-2016-0892 Bilaga 2 Utvärdering kursupplägg CSAMH-160621 (docx 63 kB)

A-2016-0892 Bilaga 1 Utvärdering kursupplägg CSAMH-160621 (pdf 97 kB)

A-2016-0892 Utvärdering kursupplägg CSAMH-160621 (pdf 361 kB)

A-2013-0309 Utse prefekt för Inst. för filosofi och historia (pdf 717 kB)

A-2016-0903 Utse avdelningschef för avd. för filosofi inom Inst. för filosofi och historia (pdf 628 kB)

A-2013-0309 fastigheter och byggande (pdf 715 kB)

A-2016-0882 Delegation inom Avd. för Design och byggande i staden (AMB) (pdf 273 kB)

A-2016-0880 Flytt av projekt kopplade till SFO/SRA/Trenop inom Inst. för transportvetenskap (pdf 254 kB)

A-2016-0836 Flytt av fakultetsmedel inom Inst. för transportvetenskap (pdf 256 kB)

A-2016-0721 Programråd för skolans doktorsprogram (pdf 804 kB)

A-2016-0837 Byte av org.tillhörighet för kurser på grund- och avancerad nivå inom Transportvetenskap (pdf 310 kB)

A-2016-0830 Finansiellt stöd till utveckling av samarbete med NTU (Singapore) (pdf 256 kB)

A-2016-0871 Inrätta organisationsenhet Centrum för byggeffektivitet (pdf 352 kB)

A-2016-0830 Finansiellt stöd till utveckling av samarbete med NTU (Singapore) (pdf 256 kB)

A-2016-0783 Byte av org. tillhörighet på kurser på grund- och avancerad nivå inom Byggvetenskap (pdf 301 kB)

A-2013-0309 Proprefekt på Inst. för transportvetenskap (pdf 250 kB)

A-2016-0722 Programråd för skolans doktorsprogram (pdf 770 kB)

A-2013-0306 Nomineringskommitté för framtagandet av förslag till prefekt inom Inst. för FoB (pdf 318 kB)

A-2014-0136 Pedagogisk utvecklare inom Samhällsbyggnad inom ABE skolan (pdf 281 kB)

A-2016-0594 Utredning kring samläsningsmöjligheter inom skolans byggtekniska kurser (pdf 352 kB)

A-2014-0919 Skoladministratör för KLARA på ABE skolan (pdf 260 kB)

A-2016-0481 Samfinansiering av forskningsprojekt (pdf 327 kB)

A-2016-0354 Inrätta avdelning "Uppdragsutb. Design och byggande i staden" inom ABE skolan (pdf 301 kB)

A-2016-0470 Miljöstöd i bygglogistik - fördelning av fakultetsmedel (pdf 344 kB)

A-2014-1971 Finansiera medlemskap i Submariner Network for Blue Growth EEIG (pdf 227 kB)

A-2014-2021 Fördelning av fasta fakultetsmedel till Inst. för byggvetenskap (pdf 308 kB)

A-2014-2021 Fördelning av fasta fakultetsmedel till Inst. för byggvetenskap (pdf 308 kB)

A-2016-0254 Utredningsuppdrag gällande organisering av ämnet Ljus och design inom ABE-skolan (pdf 513 kB)

A-2016-0243 Finansiellt stöd till KTHs representanter i EITRawMaterials (pdf 247 kB) A-2016-0114 Uppdrag gällande ämnesbeskrivning av en professur i Stadsbyggnad (pdf 353 kB)

A-2015-0956 Skolrepresentant i KTH Stipendieråd (pdf 226 kB)

A-2015-2051 Ändring av organisatorisk tillhörighet för kurser på grund och avancerad nivå (pdf 284 kB)

Till sidans topp