Skolchefens beslut 2015

A-2015-0008 Samlingsdelegation skolchefens ekonomiska attesträttigheter (pdf 226 kB)

A-2015-2044 Ny avdelningschef för avd. för transportplanering, ekonomi och teknik (TET, AHB) (pdf 261 kB)

A-2015-2037 Samfinansiering av avtal CTR (pdf 216 kB)

A-2015-2029 Ny PA och bitr. PA doktorsprogram Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier (pdf 315 kB)

A-2015-2036 Finansiellt stöd till anordnandet av en workshop 2016 (pdf 243 kB)

A-2015-2014 Mandatperiod för programansvarig för skolans doktorsprogram (pdf 285 kB)

Bilaga A-2015-2014 (docx 62 kB)

A-2015-1676 Utseende av ny biträdande PA samt programråd geodesi och geoinformatik (pdf 289 kB)

A-2015-1989 Ersättningsmodell t. vice ordförande& lärarrepresentanter i skolans rekryteringskommitté (pdf 339 kB)

A-2013-0309 Prefekt för Inst. för filosofi och historia (pdf 967 kB)

A-2015-1988 Ersättning till Rekryteringskommittén inom ABE skolan år 2015 (pdf 406 kB)

A-2013-1784 Ersättning skolövergripande grupper samt skolövergripande uppdrag (pdf 534 kB)

A-2015-1871 Fördelning fakultetsmedel - skolstöd till riktad doktorandsatsning nytt samarbetsmoråde (pdf 441 kB)

A-2015-1804 Programansvarigas uppdrag (Samhällsbyggnad) - omfattning (pdf 338 kB)

A-2015-1710 Fastställd besluts och delegationsordning - GA och FA och deras vidarededelegationer (pdf 277 kB)

Bilaga A-2015-1710 Besluts och delegationsordning - GA och FA och deras vidaredelegationer (pdf 1,4 MB)

A-2015-1805 Finansiellt stöd till seminarium (pdf 272 kB)

Bilaga A-2014-1684 Besluts och delegationsordning (pdf 3,8 MB)

A-2014-1684 Beslut Fastställd besluts och delegationsordning för ABE skolan (pdf 247 kB)

A-2015-1356 Finansiellt stöd till jml-aktiviteter inom Inst. för samhällsplanering och miljö (pdf 301 kB)

A-2015-1519 Finansiellt stöd till en workshop avseende ett centrum för resilience engineering på KTH (pdf 277 kB)

A-2014-1016 Finansiellt bidrag till medlemskap i Forum Östersjön (pdf 216 kB)

A-2015-1356 Finansiellt stöd till jml-aktiviteter inom Inst. för byggvetenskap (pdf 298 kB)

A-2015-1356 Finansiellt stöd till jml-aktiviteter inom Inst. för fastigheter och byggande (pdf 278 kB)

A-2015-1482 Omställningsstöd till Centrum för bank och finans (pdf 252 kB)

A-2015-1356 Finansiellt stöd till jml-aktiviteter inom Inst. för transportvetenskap (pdf 284 kB)

A-2015-1403 Finansiellt stöd till PLEng (Professional Licentiate of Engineering) (pdf 249 kB)

A-2015-1401 Fördelning av fakultetsmedel till verksamhetsutveckling år 2015 (pdf 262 kB)

A-2015-1394 Flytt av projekt inom ABE-skolan (pdf 250 kB)

A-2015-1404 Finansiellt stöd till projektet Kulturens värde för platsen - samtal om utmaningar ... (pdf 295 kB)

A-2015-1356 Finansiellt stöd till jml-aktiviteter inom Inst. för arkitektur (pdf 374 kB)

A-2013-1303 Samverkan med Sveriges Bygguniversitet (pdf 453 kB)

A-2015-1176 Ny extern representant i ABE skolans strategiska råd (pdf 279 kB)

A-2015-1216 Finansiellt stöd till invigning av Arkitekturskolans nya lokaler på KTH campus (pdf 250 kB)

A-2014-0136 Ny pedagogisk utvecklare inom Samhällsbyggnad (pdf 243 kB)

A-2015-1176 Ny extern representant i ABE skolans strategiska råd (pdf 262 kB)

A-2015-0607 Fördelning av fakultetsmedel 2015 - Bibliometri (pdf 409 kB)

A-2013-0126 Grundutbildningsansvarig Arkitektur inom ABE-skola (pdf 237 kB)

A-2013-0309 Proprefekt med huvudansvar för grundutbildningen inom Inst. för arkitektur (pdf 247 kB)

A-2015-0959 Direktupphandlingsorganisatiion inom ABE skolan (pdf 455 kB)

A-2015-0999 Samverkansansvarig på ABE skolan (pdf 231 kB)

A-2015-1000 Ersättning Transportvetenskap arbetsinsatser kopplade till Samh.byggnadslänken (pdf 316 kB)

A-2015-0953 Fördelning fakultetsmedel - stöd till fakultet (pdf 286 kB)

A-2015-0956 Skolrepresentant i KTH stipendieråd (pdf 216 kB)

A-2014-2022 Fördelning av fakultetsmedel med anledning av avsiktsförklaringen rörande Dome of vision (pdf 251 kB)

A-2014-0427 Delegation gällande rätten att signera ekonomiska rapporter för EU-projekt (pdf 268 kB) A-2015-0710 Docentkommitté vid ABE skolan (pdf 650 kB)

A-2015-0934 Beslut Ändra org. tillhörighet på kurser på grund- & avancerad nivå Byggvetenskap (pdf 254 kB)

Bilaga A-2015-0934 (pdf 496 kB)

A - 2015-0895 Anvisning förlängning av doktorandanställning (pdf 321 kB)

A-2015-0819 Energiplattformen, överenskommelse med ABB AB angående sponsring av PhD postertävling (pdf 259 kB)

A-2015-0820 Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser på grundläggande nivå (pdf 261 kB)

A-2015-0811 Utredning kring Centrum för bank och finans verksamhetsuppdrag (pdf 374 kB)

A-2015-0790 Utredning - utbildning inom Arkitektur och teknik (pdf 526 kB)

A-2013-0309 Proprefekt för Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (pdf 238 kB)

A-2015-0163 Reviderat beslut: Finansiellt stöd till konferens 6th International Congress (pdf 261 kB)

A-2015-0163 Finansiellt stöd till konferens 6th International Congress on Arsenic in the Environment (pdf 253 kB)

A-2015-0543 Utse projektledare för skolövergripande uppdragsutbildningsprojekt (pdf 360 kB)

A-2015-0453 Finansiellt stöd till konferens - 2015 EARSeL Symposium and Workshops at KTH (pdf 225 kB)

A-2015-0440 Uppdrag kring utvckling av ämnesområdet Väg- och banteknik (pdf 354 kB)

A-2015-0483 Beslut byte av organisatorisk tillhörighet kurser Transportvetenskap (pdf 250 kB)

Bilaga kurslista A-2015-0483 (pdf 233 kB)

A-2014-0495 Utse programansvarig för magisterprogrammet Ljus och Design (TLODM) (pdf 263 kB)

A-2013-0309 Utse proprefekt Arkitektur (pdf 335 kB)

A-2013-0309 Bilaga Utse proprefekt Arkitektur (pdf 29 kB)

A-2015-0042 Revidering av fastställd röstlängd fyllnadsval Strategiska rådet (pdf 241 kB)

Bilaga Revidering av fastställd röstlängd (pdf 35 kB)

A-2014-0550 Medlemskap IQ Samhällsbyggnad (pdf 202 kB)

A-2015-0225 Fördelning av fakultetsmedel - tjänsteförslagsnämnden (pdf 308 kB)

A-2014-0427 Delegation rätten att signera ekonomiska rapporter för EU-projekt (pdf 247 kB)

A-2015-0042 Lärarrepresentant i ABE-skolans Strategiska råd (pdf 257 kB)

A-2015-0042 Beslut fastställd röstlängd fyllnadsval strategiska rådet (pdf 1,5 MB)

A-2015-0210 Flytt av projekt och personal från ABE till Skolan för teknik och hälsa (pdf 433 kB)

A-2014-2021 Reviderat beslut Fakultetsmedel Byggvetenskap Postdoktortjänster (pdf 368 kB)

A-2014-2021 Fakultetsmedel Avd. för historiska studier - postdoktortjänster (pdf 374 kB)

A-2014-2021 Fakultetsmedel Byggvetenskap - postdoktortjänster (pdf 409 kB)

A-2014-2021 Fakultetsmedel Urbana och regionala studier 3 postdoktortjänster (pdf 366 kB)

Till sidans topp