Skolchefens beslut 2017

A-2017-0990 Delegationsbeslut till Programchef för SIP: InfraSweden 2030 (pdf 354 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för transportvetenskap (pdf 258 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för samhällsplanering och miljö (pdf 265 kB)

A-2017-0962 Utse prefekt och proprefekt för Inst. för fastigheter och byggande (pdf 864 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för byggvetenskap (pdf 258 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för hållbara utveckling, miljövetenskap och teknik (pdf 273 kB)

A-2015-1011 Utse gruppledare inom Dean's office, ABE-skolan (pdf 611 kB)

A-2017-0357 Fastställd röstlängd för val av ledamöter till Universitetsstyrelsen utsedda av lärare (pdf 233 kB)

Bilaga: Fastställd röstlängd för val av ledamöter till Universitetsstyrelsen utsedda av lärare (xlsx 21 kB)

A-2017-0289 Delegationsbeslut till programchef för SIP Smart Sustainable Cities (pdf 351 kB)

A-2017-0079 Ersättning till rekryteringskommittén för ABE skolan år 2017 (pdf 311 kB)

A-2017-0244 Delegationsbeslut till Centrumföreståndare för Centrum för transportstudier (pdf 381 kB)

A-2017-0278 Inrätta KTH Vattencentrum inom ABE-skolan (pdf 274 kB)

A-2017-0279 Delegationsbeslut till Centrumföreståndare för KTH Vattencentrum (pdf 365 kB)

A-2016-0722 Programråd för doktorsprogrammet "Konst, teknik och design" (pdf 337 kB)

A-2013-0309 Utse tf prefekt för Inst. för fastigheter och byggande (pdf 722 kB)

A-2017-0121 Utse miljöombud på ABE-skolan (pdf 275 kB)

A-2014-0495 Utse programansvarig för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (pdf 326 kB)

Bilaga till Inköp av tillfälliga lärartjänster genom tjänsteupphandling inför VT17, AF Byggvetenskap (pdf 5,5 MB)

A-2016-0762 Inköp av tillfälliga lärartjänster genom tjänsteupphandling inför VT17, AF Byggvetenskap (pdf 674 kB)

Till sidans topp