Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna

Publicerad 2017-04-26

Tre nya ledamöter har utsetts. Valet genomfördes elektroniskt 18-21 april 2017.

Enligt Högskoleförordningen 2 kap 7a § har lärarna rätt att utse tre ledamöter i universitetsstyrelsen. Ledamöterna ska utses genom val inom högskolan.

Valresultat

Av de 684 röstberättigade lärarna har 310 avgett sin röst. De röstberättigade lärarna har valt följande personer till ledamöter i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2017-04-01—2020-04-30:

Hjalmar Brismar

Professor

SCI

Cellulär biofysik

www.kth.se/profile/brismar

Björn Palm

Professor

ITM

ETT Tillämpad termodynamik och kylteknik

www.kth.se/profile/bpalm

Anna-Karin Tornberg

Professor

SCI

Numerisk analys

www.kth.se/profile/akto

Rektors beslut och röstsammanräkning (pdf 566 kB)

Frågor

För frågor om valet, kontakta Anna Höglund Rehn, universitetsförvaltningen, annahr@kth.se, tel 08-790 9163.

PM avseende val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av KTH:s lärare 2017 (pdf 56 kB)

Till sidans topp