Studierektor för grundutbildningen inom fastigheter och byggnade utsedd

Publicerad 2017-09-01

Prefekten beslutar att utse Andreas Fili till studierektor för grundutbildningen inom Institutionen för fastigheter och byggande.
Beslutet gäller från och med 2017-09-01 och tillsvidare, dock längst till och med 2019-03-31.

Till sidans topp