Programansvarig (vik) för masterprogrammet Husbyggnads­- och anläggningsteknik utsedd

Publicerad 2017-08-22

Skolchefen beslutar att utse Almir Draganovic, Institutionen for byggvetenskap till vik. programansvarig för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik. Mandatperioden för uppdraget gäller från och med 2017-08-01 till och med 2018-06-30.

Nuvarande programansvarig för skolans masterprogram Husbyggnads- och anlaggningsteknik Kjartan Gudmundsson har blivit utsedd till vik. GA Samhallsbyggnad varför en programansvarig (vik.) for masterprogrammet måste utses. Förslag på kandidat inkom från institutionen och GA har tillstyrkt beslutet.

Uppdraget konteras på skolnivå med 25%. Beslutsrättigheterna för programansvarig anges i skolans besluts- och delegationsordning  (vidaredelegationer från grundutbildningsansvarig).

Till sidans topp