Pedagogiska utvecklare (PU) inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad år 2017-2018

Publicerad 2017-06-21

Skolchefen beslutar att en grupp för pedagogisk utveckling skall tillsättas inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.
Uppdraget löper under perioden 1 juli 2017 fram till och med 31 december 2018.

Pedagogiska utvecklarnas uppdrag

Gruppen har i uppdrag att arbeta med avgränsade pedagogiska frågor som är relevanta for skolans breda pedagogiska verksamhet (ej institutionsspecifik). Respektive PU har ett särskilt ansvar att förmedla information och kunskap från samtliga projekt till den egna institutionen.

Gruppen får inledningsvis i uppdrag att ta fram ett förslag på en samordnad arbetsplan for samtliga pedagogiska utvecklingsprojekt i samråd med Grundutbildnings-ansvarig (GA) för Samhällsbyggnad, GA för Arkitektur och skolans programansvariga. Arbetsplanen skall presenteras och förankras i skolans ledningsgrupp som sedan även fastställer arbetsplanen.

Följande personer utses till pedagogiska utvecklare (PU) och ingår i gruppen:

Arkitektur

Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm, adjunkt, programansvarig pa 087908914

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Till Grüne-Yanoff
Till Grüne-Yanoff, professor 087909454

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Anna Björklund
Anna Björklund, universitetslektor, docent 087908621

Samhällsplanering och miljö

Andrew Karvonen
Andrew Karvonen, biträdande lektor

Transportvetenskap

Erik Jenelius
Erik Jenelius, forskare,universitetslektor, bitr 087908032
Till sidans topp