Nya regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

Publicerad 2017-06-20

Skolchefen beslutar att e-postadresser inom ABE-skolans domäner ska tas bort från användaren 30 dagar efter avslutad anställning.
Beslutet gäller från och med 1 juli 2017. För anställda som har avslutat sin anställning före den 1 juli 2017 kommer e-postalias att avvecklas. Ändringen verkställs 1 september 2017.

lnom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad används e-postadresser med ett organisationsformat for de anställda. Organisationsformatet tydliggör att användaren arbetar inom skolan alternativt vid en institution eller motsvarande inom skolan. Exempel på ABE-kopplade e-postalias är @abe.kth.se, @arch.kth.se och @byv.kth.se.

Vid en anställnings avslut anser skolan att dessa adresser ska tas ur bruk. Det innebär att adressen inte kan användas som avsändaradress vid KTH. E-post som skickas till dessa adresser kommer att returneras tillbaka till avsändaren med information om att adressen inte finns.

Det rekommenderas att e-postadressen ska tas ur bruk tidigast 30 dagar efter avslutad anställning.

Till sidans topp