Ny programansvarig utsedd för kandidatprogrammen

Publicerad 2016-12-19

Skolchefen har beslutat att utse Sara Jonsson, Institutionen för fastigheter och byggande, avdelningen för bank och finans, till programansvarig för kandidatprogrammen Fastighet och finans (TFOFK) och Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK). Mandatperioden för uppdraget är från och med 2017-01-01 till och med 2018-06-30.

Nuvarande programansvarig för skolans två kandidatprogram Andreas Fili har på egen begäran avsagt sig uppdraget från och med 2016-12-31. Under GA Joel Franklins ledning har ett förslag tagits fram på ny programansvarig.

Till sidans topp