Ny programansvarig utsedd för Hållbar samhallsplanering och stadsutformning

Publicerad 2017-01-13

Skolchefen beslutar att utse Daniel Koch, Institutionen for arkitektur, till programansvarig for masterprogrammet Hållbar samhallsplanering och stadsutformning. Programansvaret delas med tidigare utsedd programansvarig Peter Brokking.

Nuvarande programansvarig Meike Schalk har på egen begäran avsagt sig uppdraget från och med 2016-12-31. Skolans grundutbildningsansvariga Joel Franklin och Per Franson har båda ställt sig bakom forslaget att utse Daniel Koch till efterträdare enligt den tidigare uppdelningen mellan de båda programansvariga.

Mandatperioden for uppdraget gäller från och med 2017-01-01 till och med 2018-06-30.

Till sidans topp