Många studieavgiftsstipendier från Svenska Institutet till ABE

Publicerad 2017-05-30

KTH har inför höstterminen 2017 tilldelats 31 stipendier för masterstudier från Svenska institutet (SI) varav 16 har tilldelats antagna studente på något av ABE-skolans master- eller magisterprogram.

Av dessa är 16 är 13 SI Study Scholarship-stpendiater och tre stipendiater från Visbyprogrammet.

Höstterminen 2016 tilldelades KTH 44 stipendier från Svenska Institutet, varav 13 gick till studenter som var antagna på något av de master- eller magisterprogram som tillhör ABE-skolan. Totalt antal studieavgiftstipendier som SI fördelar varierar årligen.

Svenska Institutets stipendier för masterstudier i Sverige

SI Study Scholarships (SISS) riktar sig masterstudenter från utvecklingsländer som Sverige har ett långsiktigt samarbete med och övriga OECD/DAC-länder. Även studenter från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland kan söka stipendium för heltidsstudier på masternivå vid svenska lärosäten, inom masterprogram av relevans för regionens utveckling (Visbyprogrammet).

Stipendierna omfattar utbildningsprogrammets studieavgifter under ett eller två år, ett månatligt bidrag för levnadsomkostnader, försäkring samt resebidrag.

The Swedish Institute Study Scholarships (SISS)

Visbyprogrammet

Till sidans topp