Grundutbildningsansvarig för samhällsbyggnad utsedd (vik)

UTBILDNING

Publicerad 2017-06-01

Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Kjartan Gudmundsson till Grundutbildningsansvarig (GA) Samhällsbyggnad (vikarie) inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för perioden 2017-07-01 till och med 2018-06-30.

Nuvarande Grundutbildningsansvarig (GA) Joel Franklin kommer att gå på föräldraledighet under kvarvarande del av mandatperioden. En vikarierande GA har därför utsetts. Tjänsteomfattningen för uppdraget är 50 % av en heltid.

Uppdraget som GA innebär bland annat att:

•GA är sammankallande för och ordförande i skolans GRU-råd för utbildningsprogrammen inom samhällsbyggnad.

•GA har övergripande ansvar for skolans program och kursutbud inom samhällsbyggnadsområdet.

•GA har ansvar for att skolans programutbud och programupplägg utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål och i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

•GA har ett övergripande ansvar for skolans pedagogiska utveckling.

•GA har ansvar for strategisk utveckling av internationalisering inom utbildningsområdet inom skolan.

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson, universitetslektor 087906590
Till sidans topp