Förlängt uppdrag för Prodekan för arkitektutbildningen och Grundutbildningsansvarig Arkitektur

Publicerad 2017-06-08

Per Franson har fått sina nuvarande uppdrag som prodekan för arkitektutbildningen och som Grundutbildningsansvarig Arkitektur förlängda efter beslut av skolchef.

Inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har det beslutats att prodekanuppdraget för arkitektutbildningen förlängs med 1 år. Beslutet gäller även uppdraget som Grundutbildningsansvarig för Arkitektur. Frågan har ställts till nuvarande Prodekan och Grundutbildningsansvarig som godkänt förlängning av uppdragen.

Det förlängda uppdragen gäller från och med 1 januari 2018 tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

Till sidans topp