Förlängda mandatperioder för skolans prefekter

Publicerad 2017-06-14

Inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har det beslutats att prefektuppdragen förlängs till följd av den förlängda mandatperioden för skolchef och vice skolchef. Frågan har ställts till nuvarande prefekter.

Rektor har tidigare beslutat om förlängd mandattid för skolchefer, vice skolchefer och skolornas strategiska råd tills vidare, dock längst till och med 2017-12-31.

Skolchefen beslutar till följd av detta att förlänga prefektuppdraget med dess delegation (A-2013-0309) enligt följande:

Helena Mattsson fortsätter som prefekt inom Institutionen för arkitektur. Det förlängda uppdraget gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

Johan Silfwerbrand fortsätter som prefekt inom Institutionen för byggvetenskap. Det förlängda uppdraget gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

John Cantwell fortsätter som prefekt inom Institutionen för filosofi och historia. Det förlängda uppdraget gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare dock längst till och med 30 juni 2018.

Fredrik Gröndahl  fortsätter som prefekt inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Det förlängda uppdraget gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

Maria Håkansson fortsätter som prefekt inom Institutionen för samhallsplanering och miljö. Det förlängda uppdraget gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

Anders Karlström fortsätter som prefekt inom Institutionen för transportvetenskap. Det förlängda uppdraget gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

För Institutionen för fastigheter och byggande har skolchefen utsett ny prefekt och proprefekt.

Prefektuppdraget

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning. Prefekten kan genom att utse avdelningschef enligt särskilt beslut vidaredelegera vissa beslutsrättigheter inom institutionen.

Prefekten har ett akademiskt ansvar inom institutionen vilket bland annat innebär ett övergripande ansvar for verksamhetens forskningsstrategiska beredskap och främjande av samverkan mellan forskningsgrupper inom och utanför institutionen. Prefekten ansvarar även for att institutionens forskare och lärare ges ett bra akademiskt karriärstöd samt att bevaka att utbildning på forskarnivå inom institutionen fungerar väl och att doktorander vid institutionen ges en god studie- och arbetsmiljö. Prefekten ansvarar vidare for att de kurser som institutionen erbjuder håller generellt god kvalitet.

Prefekten ansvarar för all personal inom institutionen inklusive tillfällig personal (timanställda), som arbetar inom aktuellt verksamhetsområde eller i dess lokaler och med dess maskiner och/ eller utrustning. Enligt besluts och delegationsordningen ansvarar prefekten även för arbetsmiljön inom institutionen.

Till sidans topp