Förlängd mandatperiod för skolchefer, vice skolchefer och skolornas strategiska råd

Publicerad 2017-06-14

Rektor har beslutat att förlänga samtliga skolchefers och vice skolchefers förordnande tills vidare, dock längst till och med 2017-12-31.
Detta innebär förlängd mandatperiod för ABE-skolans skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wilhelmsson.

Mats Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson, professor/ vice skolchef 087909225

Vidare har rektor gett skolcheferna i uppdrag att förlänga mandatperioden för skolornas strategiska råd tills vidare, dock längst till och med 2017-12-31.

Bakgrund

Enligt rektors beslut V-2015-0622 och V-2015-0938 går förordnandetiden för skolchefer och vice skolchefer ut 2017-06-30. Rektor utser enligt KTH:s arbetsordning skolchef och vice skolchef efter hörande av skolans anställda.

Mandatperioden för skolornas strategiska råd följer enligt KTH:s arbetsordning skolchefens förordnandetid vilket innebär att även mandatperioden för ledamöter i skolornas strategiska råd bör förlängas tills vidare, dock längst till och med 2017-12-31.

Till sidans topp