Skolan informerar

 • Beslut om förändrad skolorganisation från 2018-01-01

  Publicerad 2017-10-02
  Den 15:e september 2017 lämnades slutrapporter in för arbetsgrupperna för integration av CSC, EES och ICT, respektive BIO, CHE och STH. Med utgångspunkt av dessa beslutar nu rektor att integrationsarbetena skall fortgå, vara färdigt for implementering den 1:a januari 2018 och att KTH därefter ska bestå av fem skolor.

 • Förordnande av skolchefer från 2018-01-01

  Publicerad 2017-09-29
  Rektor beslutar, efter hörande av skolans lärare, övriga anställda och studenter, att förordna följande skolchefer:

 • Gemensamt utbildningskansli för A och S

  Publicerad 2017-09-15
  Skolchefen har beslutat om en samordning av all programadministration på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Från och med 16 september 2017 bildas ett gemensamt utbildningskansli som hanterar programadministrationen för skolans samtliga utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå.

 • Studierektor för grundutbildningen inom fastigheter och byggnade utsedd

  Publicerad 2017-09-01
  Prefekten beslutar att utse Andreas Fili till studierektor för grundutbildningen inom Institutionen för fastigheter och byggande. Beslutet gäller från och med 2017-09-01 och tillsvidare, dock längst till och med 2019-03-31.

 • Ny avdelningschef på bygg- och fastighetsekonomi

  Publicerad 2017-09-01
  Prefekten beslutar att utse Abukar Warsame till avdelningschef för avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi inom institutionen för Fastigheter och byggande. Beslutet gäller från och med 1 september 2017 till och med 31 december 2018.

 • Reviderad riktlinje för möten och resor från och med den 1 september 2017

  Publicerad 2017-08-30
  Rektor och universitetsstyrelsen har beslutat om en reviderad riktlinje för möten och resor där hanteringen av utlägg stramas upp. Riktlinjen omfattar alla resor, inrikes och utrikes, som genomförs av anställda och icke-anställda på uppdrag av KTH.

 • Programansvarig (vik) för masterprogrammet Husbyggnads­- och anläggningsteknik utsedd

  Publicerad 2017-08-22
  Skolchefen beslutar att utse Almir Draganovic, Institutionen for byggvetenskap till vik. programansvarig för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik. Mandatperioden för uppdraget gäller från och med 2017-08-01 till och med 2018-06-30.

 • Ny tf avdelningschef för avdelningen för geoinformatik

  Publicerad 2017-06-28
  Prefekten beslutar att utse Takeshi Shirabe till tf. avdelningschef för avdelningen för geoinformatik inom institutionen för samhällsplanering och miljö,

 • Nya avdelningar på SEED

  Publicerad 2017-06-21
  En intern omorganisation inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik kommer att ske under sommaren. Omorganisationen sker parallellt med att institutionen samlokaliseras efter sommaren i en nybyggd gemensam fastighet på Teknikringen 10B. Den nya organisationen bestående av fem nya avdelningar gäller från och med 1 juli 2017.

 • Pedagogiska utvecklare (PU) inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad år 2017-2018

  Publicerad 2017-06-21
  Skolchefen beslutar att en grupp för pedagogisk utveckling skall tillsättas inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Uppdraget löper under perioden 1 juli 2017 fram till och med 31 december 2018.

 • Nya regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

  Publicerad 2017-06-20
  Skolchefen beslutar att e-postadresser inom ABE-skolans domäner ska tas bort från användaren 30 dagar efter avslutad anställning. Beslutet gäller från och med 1 juli 2017. För anställda som har avslutat sin anställning före den 1 juli 2017 kommer e-postalias att avvecklas. Ändringen verkställs 1 september 2017.

 • Proprefekt utsedd för samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2017-06-20
  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Takeshi Shirabe till proprefekt för institutionen för samhällsplanering och miljö för perioden 2017-08-15 - 2018-08-31.

 • Ny prefekt och proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggande

  Publicerad 2017-06-14
  Skolchefen beslutar att utse tf prefekt Inga-Lill Söderberg till prefekt och Peter Ekbäck till proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggande. Uppdragen gäller från och med 1 juni 2017 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

 • Förlängda mandatperioder för skolans prefekter

  Publicerad 2017-06-14
  Inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har det beslutats att prefektuppdragen förlängs till följd av den förlängda mandatperioden för skolchef och vice skolchef. Frågan har ställts till nuvarande prefekter.

 • Förlängd mandatperiod för skolchefer, vice skolchefer och skolornas strategiska råd

  Publicerad 2017-06-14
  Rektor har beslutat att förlänga samtliga skolchefers och vice skolchefers förordnande tills vidare, dock längst till och med 2017-12-31. Detta innebär förlängd mandatperiod för ABE-skolans skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wilhelmsson.

 • Förlängt uppdrag för Prodekan för arkitektutbildningen och Grundutbildningsansvarig Arkitektur

  Publicerad 2017-06-08
  Per Franson har fått sina nuvarande uppdrag som prodekan för arkitektutbildningen och som Grundutbildningsansvarig Arkitektur förlängda efter beslut av skolchef.

 • Grundutbildningsansvarig för samhällsbyggnad utsedd (vik)

  Publicerad 2017-06-01
  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Kjartan Gudmundsson till Grundutbildningsansvarig (GA) Samhällsbyggnad (vikarie) inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för perioden 2017-07-01 till och med 2018-06-30.

 • Informationsmöte för nyantagna doktorander 25 september

  Publicerad 2017-05-31
  ABE-skolan kommer att hålla ett informationsmöte för nyantagna doktorander (antagna under 2016/2017) den 25 september kl 12-16. Save the date!

 • Många studieavgiftsstipendier från Svenska Institutet till ABE

  Publicerad 2017-05-30
  KTH har inför höstterminen 2017 tilldelats 31 stipendier för masterstudier från Svenska institutet (SI) varav 16 har tilldelats antagna studente på något av ABE-skolans master- eller magisterprogram.

 • Ny avdelningschef för bank och finans

  Publicerad 2017-05-29
  Tf prefekt beslutar att utse Lotta Snickare till avdelningschef for avdelningen bank och finans inom institutionen for fastigheter och byggande.

Till sidans topp