Arbetsmiljögrupp

Arbetsmiljögruppens uppgift är att fånga upp och hantera arbetsmiljöfrågor. Gruppen ska arbeta för att främja god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Gruppen träffas minst två gånger per termin för att diskutera arbetsmiljöfrågor på skolan.

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413
Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674
Susan Hellström
Susan Hellström, adm verksamhetsansvarig 087907385
Eva Pettersson
Eva Pettersson, hr- handläggare 087908662
Aira Saarelainen
Aira Saarelainen, adm verksamhetsansvarig 087907910
Stefan Trillkott
Stefan Trillkott, laboratorieingenjör 087908082
Till sidans topp