Nyheter

 • Nya avdelningar på SEED

  Publicerad 2017-06-21
  En intern omorganisation inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik kommer att ske under sommaren. Omorganisationen sker parallellt med att institutionen samlokaliseras efter sommaren i en nybyggd gemensam fastighet på Teknikringen 10B. Den nya organisationen bestående av fem nya avdelningar gäller från och med 1 juli 2017.

 • Skolans nya miljöombud

  Publicerad 2017-01-27
  Hej Greger Henriksson, docent, forskare och lärare på avdelningen för miljöstrategisk analys som precis har blivit utsedd till miljöombud för ABE-skolan.

 • Ny skolledning

  Publicerad 2016-04-18
  Muriel Beser Hugosson och Mats Wilhelmsson är skolchef respektive vice skolchef. Skolans kraft och kompetens i förhållande till dagens samhällsutmaningar, förändringsarbete och det akademiska ledarskapet står i fokus för ledarduon.

 • Förändringar i landskapet ökar risken för översvämningar

  Publicerad 2015-10-29
  Riklig nederbörd som till exempel vid intensiva sommarregn kan orsaka översvämningar med stora konsekvenser. Vägar, avlopp, elförsörjning och bebyggelse drabbas hårt. Dessutom är frågor kring dammsäkerhet viktiga i ett land som Sverige med väl utbyggd vattenkraft. Samhället behöver bli bättre på att förstå mekanismerna bakom högflöden. Forskare vid KTH konstaterar att människors förändringar av landskapet har ökat risken för höga vattenflöden vilket man inte varit medveten om tidigare.

 • Skolchefen blickar tillbaka

  Publicerad 2015-08-24
  Efter 45 år på KTH går Stellan Lundström i pension. Han började som student 1970. Pojkdrömmen att bli lantmätare uppe i Umeå fick stå tillbaka för andra möjligheter som dök upp.

 • Nytt kring skyddsronder

  Publicerad 2014-06-10
  Eva Pettersson, personalhandläggare på Dean´s Office, är huvudskyddsombud på ABE. Skyddsombuden företräder arbetstagarna och utses av de fackliga organisationerna. En av skyddsombudens uppgifter är att delta i årliga skyddsronder. Skolan har nu tagit fram en rutin för genomförande av fysik skyddsrond.

 • På nya tjänster i utbildningsadministrationen

  Publicerad 2014-03-07
  Skolan har en ny Utbildningsadministrativt funktionsansvarig (UA): Cecilia Månson Blom. I samband med att Cecilia utsetts till UA har även en biträdande UA för grundutbildningsorganisationen inom Arkitektur utsetts: HannaSara Karlsson. Båda har tidigare haft andra tjänster inom ABE.

 • Översvämningshotet mot de strandnära tomterna

  Publicerad 2012-10-31
  Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar.

 • ”Viktigt att forskare får veta mer om Open Access”

  Publicerad 2012-10-17
  Måndagen den 22 oktober går årets Open Access Week av stapeln. Detta år ligger fokus på de praktiska frågorna kring Open Access-publicering. – Jag tycker att både forskare och beslutsfattare, som exempelvis rektorer på skolorna, ska komma och lyssna. Och varför inte studenter också? Säger Ulf Gedde, professor i polymera material vid KTH, som kommer att medverka under måndagens seminarium.

 • Tigran Haas i International Advisory Group

  Publicerad 2012-06-27
  Den ökade internationaliseringen av utbildning och forskning kräver mer strategiskt arbete. Rektor har därför inrättat International Advisory Group (IAG), där Tigran Haas, forskare och lärare vid avdelningen för Urbana och regionala studier, är ABE-skolans representant.

 • Byggutbildningar flyttar från Haninge

  Publicerad 2012-06-19
  ABE-skolans verksamhet i Haninge ska flytta in till Campus Valhallavägen. Det beslöt KTH:s styrelse vid sitt senaste sammanträde. Samtidigt beslöts även att den framtida lokaliseringen för Skolan för teknik och hälsas Haningeverksamhet ska utredas vidare. För STH-skolans räkning är det en flytt till Flemingsberg som övervägs.

 • BIM Repository Workshop

 • Från blanketter till digital egenrapportering

  Publicerad 2012-05-15
  KTH inför nu ett system med egenrapportering av bland annat semester och andra ledigheter.

 • På personalutbyte från Wien

  Publicerad 2012-04-23
  Christina Löfgren Steigberger från Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien, har tillbringat en vecka på ABE inom ramen för Erasmus Staff Mobility. Utbytesprogrammet innebär att man individuellt eller i grupp besöker ett lärosäte i ett annat land för att få inblick i hur andra arbetar med liknande arbetsuppgifter.

 • Geodesi på ny adress

  Publicerad 2012-03-28
  Geodesi har flyttat till Drottning Kristinas väg 30 vilket innebär att hela avdelningen, Geodesi och geoinformatik, nu sitter på samma adress.

Till sidans topp