Skolans resesamordnare

Charlotta Winge
Charlotta Winge, hr- handläggare 087907965
  • Skolans kontaktperson till KTH:s Travel Manager, Magda Ousi
  • Informerar om KTH:s riktlinje och anvisning för möten och resor, nyheter kring KTH:s ramavtal, resehanteringssystem mm
  • Visar resenärer hur de ska fylla i sin reseprofil, reseorder eller reseräkning i KTH-RES (Dean´s office, Utbildningskansli-S och Centra) Vänd dig i första hand till reseadministratör på din institution)
  • Lägger upp sakattestanter (mottagare av fakturor från resebyrån)
  • Handlägger tjänstereseförsäkringskort, informerar om reseförsäkring
  • Informerar om hur man beställer försäkringsintyg från Kammarkollegiet
  • Ser över behov av utbildning i KTH-RES för reseadministratörerna
Till sidans topp