Tjänsteresor

Här finns information om tjänsteresor, uppdelad för två målgrupper:

för dig som ska resa,
för dig som är reseadministratör

Vem gör vad?

Skolans resesamordnare

Charlotta Winge
Charlotta Winge, hr- handläggare 087907965

Vänd dig till skolans resesamordnare i följande frågor:

 • Skolans kontaktperson till KTH:s Travel Manager, Magda Ousi
 • Informerar om KTH:s riktlinje och anvisning för möten och resor, nyheter kring KTH:s ramavtal, resehanteringssystem mm
 • Visar resenärer hur de ska fylla i sin reseprofil, reseorder eller reseräkning i KTH-RES
 • Lägger upp sakattestanter (mottagare av fakturor från resebyrån)
 • Handlägger tjänstereseförsäkringskort, informerar om reseförsäkring
 • Informerar om hur man beställer försäkringsintyg från Kammarkollegiet
 • Ser över behov av utbildning i KTH-RES för reseadministratörerna

Reseadministratörer/granskare

Vänd dig till din  institutions reseadministratör i följande ärenden:

 • Visar resenärer hur de ska fylla i reseprofil, reseorder eller reseräkning i KTH-RES
 • Bokar vid behov tjänsteresor åt icke anställda
 • Granskar reseräkningar och ansvarar för att reseräkningen blir redovisningsmässigt korrekt.
 • Handlägger tjänstereseförsäkringskort
 • Informerar institutionen om KTH:s riktlinje och anvisning för möten och resor, nyheter, betalkort, taxiavtal m.m.
 • Tar emot fakturor från resebyrån och sakattesterar
Taggad som:
Till sidans topp