Grafisk profil

För att vara så effektiv som möjligt ska vår kommunikation, både intern och extern, följa KTHs grafiska profil.

Får jag skapa en KTH-logotyp för min avdelning? Vilket typsnitt ska jag använda i PowerPoint-presentationen? Kan jag använda vilka färger jag vill? Svaren på detta finns i den grafiska profilen som du kan ladda ner och skriva ut här.

  KTHs Grafiska profil

Vänd dig till ABE-skolans kommukationsansvarig om du har frågor om den grafiska profilen

Josefin Backman
Josefin Backman, kommunikationsansvarig 087909416
Taggad som:
Till sidans topp