ABE-Blanketter

Här hittar du ABE-skolans blanketter och mallar.

KTH-gemensamma blanketter finns på det centrala intranätet, Blankettarkivet

Delegationer

Inventering (Inventarieförrättare) (docx 46 kB)

Prefektens frånvaroanmälan (docx 61 kB)

Ekonomi

Blankett destruktion av dator (xls 279 kB)

Institutionens bekräftelse (pdf 1,5 MB)

Lathund Agresso EFH sakattestant (pdf 334 kB)

Att tänka på som ekonomisk attestant (pdf 87 kB)

Forskarutbildning

Finansieringsplan doktorand/ Funding plan for doctoral students (pdf 74 kB)

Kommentarsbilaga till Finansieringsplan doktorand (pdf 53 kB)

Comments to Funding plan for doctoral students (pdf 54 kB)

Försäkran lönehöjning doktorandstegen (pdf 57 kB)

Avtal Industridoktorand: Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare för blankett.

Doktorandavtal (annan svensk statlig arbetsgivare) – Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare för blankett

Ansökan om nedläggning av kurs på forskarnivå (docx 65 kB)
 

Inköp och upphandling

Beställning av datorer (webbformulär)

Godkännande av inköp (pdf 71 kB)

Avrop vardagsrepresentation (pdf 76 kB)

Blankett direktupphandling över 100 000 SEK (docx 65 kB)

Underlag behov lärarkonsult (pdf 112 kB)
 

Projektkalkyler för externfinansierade projekt (per institution)

Projektkalkyl Centra (AC) 2016 (xls 274 kB)

Projektkalkyl Arkitektur (AD) 2016 (xls 283 kB)

Projektkalkyl Byggvetenskap (AF) 2016 (xls 283 kB)

Projektkalkyl Samhällsplanering och miljö (AG) 2016 (xls 275 kB)

Projektkalkyl Transportvetenskap (AH) 2016 (xls 283 kB)

Projektkalkyl Fastigheter och byggande (AI) 2016 (xls 275 kB)

Projektkalkyl Filosofi och Historia (AK) 2016 (xls 283 kB)

Projektkalkyl SEED (AL) 2016 (xls 275 kB)

Personal

Finansieringsunderlag vid anställning (xls 422 kB)

Stipendiat - information till handledare (pdf 75 kB)

Säkerhet och kris

Närmast anhörig (doc 377 kB)

Family index (doc 378 kB)

Utrymningsledare (pdf 57 kB)

Avsluta uppdrag (pdf 54 kB)

Taggad som: ,
Till sidans topp