ABE-Blanketter / ABE forms

Här hittar du ABE-skolans blanketter och mallar / ABE-school forms and templates.

KTH-gemensamma blanketter finns på det centrala intranätet i Blankettarkivet / General KTH forms are found on the central intranet in Blankettarkivet

Delegationer

Uppdaterad Titel Dokument
2014-12-18 Inventering (Inventarieförättare) Inventering (Inventarieförrättare) (docx 46 kB)
2014-02-27 Prefektens frånvaroanmälan Prefektens frånvaroanmälan (docx 61 kB)

Ekonomi / Finance

Uppdaterad Titel Dokument
2017-07-10 Institutionens bekräftelse / Department confirmation Institutionens bekräftelse / Department confirmation (pdf 1,5 MB)
2016-08-27 Destruktion av dator Blankett destruktion av dator (xls 279 kB)

2016-10-28

Lathund sakattestant Lathund Agresso EFH sakattestant (pdf 334 kB)
2016-12-07 Att tänka på som ekonomisk attestant Att tänka på som ekonomisk attestant (pdf 87 kB)

 Projektkalkyler för externfinansierade projekt (per institution)

Uppdaterad Org.enhet Dokument
2017-02-14 Centrumbildningar Projektkalkyl AC Centra 2017 (xls 277 kB)
2017-02-14 Arkitektur Projektkalkyl AD Arkitektur 2017 (xls 277 kB)
2017-02-14 Byggvetenskap Projektkalkyl AF Byggvetenskap 2017 (xls 276 kB)
2017-02-14 Fastigheter och byggande Projektkalkyl AI Fastighet&byggande 2017 (xls 277 kB)
2017-02-14 Filosofi och historia Projektkalkyl AK Filosofi&historia 2017 (xls 277 kB)
2017-02-14 Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) Projektkalkyl AL SEED 2017 (xls 277 kB)
2017-02-14 Samhällsplanering och miljö Projektkalkyl AG Samhällsplan&miljö 2017 (xls 276 kB)
2017-02-14 Transportvetenskap Projektkalkyl AH Transportvetenskap 2017 (xls 277 kB)

Forskarutbildning / Doctoral studies

Inköp och upphandling / Purchasing and procurement

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)

2016-04-12

Godkännande av inköp Godkännande av inköp (pdf 71 kB)

2016-01-29

Avrop vardagsrepresentation Avrop vardagsrepresentation (pdf 76 kB)
2016-01-25 Direktupphandling över 100 000 SEK Blankett direktupphandling över 100 000 SEK (docx 65 kB)
2016-01-27 Underlag behov lärarkonsult Underlag behov lärarkonsult (pdf 112 kB)

Personal / HR

Uppdaterad Titel Dokument
2017-02-13 Finansieringsunderlag vid anställning Finansieringsunderlag vid anställning (xls 422 kB)

 Säkerhet och kris / Safety and crisis

Uppdaterad Titel Dokument
2017-07-10 Anhöriginformation / Next of Kin information Närmast anhörig (pdf 108 kB) Next of Kin information (pdf 117 kB)
2014-06-27 Utrymningsledare Utrymningsledare (pdf 57 kB)
2014-06-30 Avsluta uppdrag Avsluta uppdrag (pdf 54 kB)
Taggad som: ,
Till sidans topp