Arkiv och diarium

Dessa personer hanterar arkiv och diarium på ABE-skolan.

Huvudregistrator och dokumentsamordnare:

Eliza Carlsson
Eliza Carlsson, registrator 087908328

Registratorer på respektive institution/kansli är:

Arkitektur: Flora Bahram, Petra Dahlström

Byggvetenskap: Merja Carlqvist

Fastigheter och byggande: Nadia Arman

Filosofi och historia: Betty Jurdell, Sofia Jonsson

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik: Aira Saarelainen, Paulina von Rahmel

Samhällsplanering och miljö: Gunilla Appelgren, Susan Hellström

Transportvetenskap: Lennart Leo, Per Olsson

Dean's office / Utbildningskansli S: Eliza Carlsson

Till sidans topp