Registratur

Eliza Carlsson är skolans huvudregistrator och arkivsamordnare med ansvar för skolans närarkiv. Varje institution har också en egen registratur. Här finns deras funktionsadresser.

Skolans huvudregistrator

Arkitektur

registrator@arch.kth.se

Byggvetenskap

registrator.byv@abe.kth.se

Fastigheter och byggande
Registrator.fob@abe.kth.se

Filosofi

Registrator.phil@abe.kth.se

Historia

Registrator.tekhist@abe.kth.se

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
registrator-seed@abe.kth.se

Samhällsplanering och miljö
registrator.som@abe.kth.se

Transportvetenskap
registrator.tsc@abe.kth.se

Till sidans topp