Programansvariga grundutbildning

Alla utbildningsprogram har en programansvarig (PA). Här listas skolans programansvariga för utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Grundutbildning

Arkitektutbildning

Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm, adjunkt, programansvarig pa +4687908914

Civilingenjörsprogram Samhällsbyggnad

Eva M Liedholm Johnsson
Eva M Liedholm Johnsson, universitetslektor +4687908619

Fastighet och Finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling

Byggproduktion och Byggteknik och Design

Per-Magnus R Roald
Per-Magnus R Roald, avdelningschef +4687904868

Magisterprogram

Architectural Lighting Design / Ljusdesign

Federico Favero
Federico Favero, universitetsadjunkt 0736441461

Urbanism Studies / Urbana studier

Masterprogram

Architecture / Arkitektur

Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm, adjunkt, programansvarig pa +4687908914

Civil and Architectural Engineering / Husbyggnads- och anläggningsteknik

Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure / Miljöteknik och hållbar infrastruktur

Real Estate and Construction Management / Fastigheter och byggande

Jenny Paulsson
Jenny Paulsson, universitetslektor 087906661

Sustainable Technology/ Teknik och hållbar utveckling

Sustainable Urban Planning and Design / Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

Transport and Geoinformation Technology / Transport och geoinformatik

Taggad som:
Till sidans topp