HR-gruppen

HR-ansvarig

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413

HR-handläggare för:

Docentansökningar, Adjungerade/ affilierade/ gästprofessurer

Charlotta Winge
Charlotta Winge, hr- handläggare 087907965

Lärartillsättningar

Sara Borgvall
Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409

Tjänsteresor, Försäkringar, Stipendier

Charlotta Winge
Charlotta Winge, hr- handläggare 087907965

Varje institution har en HR-handläggare med placering på Dean's Office:

Arkitektur

Ove Strind
Ove Strind, hr-handläggare 087909419

Byggvetenskap

Maja Maurin
Maja Maurin, hr- handläggare 087909424

Centra

Sara Borgvall
Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409

Dean's office och Utbildningskansli-S

Dean's Office

Eva Huring
Eva Huring, hr-handläggare 087909432

Utbildningskansli-S

Ove Strind
Ove Strind, hr-handläggare 087909419

Fastigheter och byggande

Eva Pettersson
Eva Pettersson, hr- handläggare 087908662

Filosofi och historia

Sara Borgvall
Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409
Eva Huring
Eva Huring, hr-handläggare 087909432

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sofia Kroné Karlsson
Sofia Kroné Karlsson, hr-handläggare 087909420

Samhällsplanering och miljö

Eva Huring
Eva Huring, hr-handläggare 087909432

Transportvetenskap

Eva Pettersson
Eva Pettersson, hr- handläggare 087908662
Till sidans topp