Direktupphandling

Följande personer är utsedda att genomföra direktupphandlingar:

Direktupphandlingar över 100 000 kr

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674

Certifierad inköpare och skolans inköpsansvarig. Direktupphandlingar över 100 000 kr för hela skolan.

Direktupphandlingar upp till 100 000 kr

Arkitektur

Petra Dahlström
Petra Dahlström, admin. verksamhetsansvarig 087908496

Byggvetenskap

Merja Carlqvist
Merja Carlqvist, admin. verksamhetsansvarig 087907834

Dean's Office och Utbildningskansli S

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia
Avd filosofi

Betty Jurdell
Betty Jurdell, administrativ samordnare fil 087909207

Avd historiska studier

Sofia Jonsson
Sofia Jonsson, administrativ samordnare 087909248

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Aira Saarelainen
Aira Saarelainen, adm verksamhetsansvarig 087907910

Samhällsplanering och miljö

Susan Hellström
Susan Hellström, adm verksamhetsansvarig 087907385
Therese Gellerstedt
Therese Gellerstedt, administratör 087907980

Transportvetenskap

Lennart Leo
Lennart Leo, utbildningsadministratör 087907936
Till sidans topp