Vilrum

Vilrum

L-huset, Brinellvägen 1, Drottning Kristinas väg 30

Vilrum finns i entreplanet mot Brinellvägen 1 (tidigare Institutionen för Fastigheter och byggande). Vilrummet är den första dörren till vänster innanför glasdörren i entren (rum 2112).

Brinellvägen 23

Till höger i Kontorshuset, en trappa ner (plan 0), rakt fram mot en korridor därefter vänster ca 10 meter, (rum M004E).

Osquars backe 5 (Arkitektur)

Vilrum finns på plan 6, korridoren där administrationen finns.

Teknikringen 74

Vilrum finns på plan 4, Skolkansliet (rum 1411)

Teknikringen 78B

Vilrummet är längst ner (källaren, rum 020), första rummet till vänster när man kommer in.

Till sidans topp