Passerkort - vem beställer?

Behörighetsstruktur för passerkort och vilka personer inom skolan som kan beställa dessa.

Behörighetsstruktur

1 har lägst och 4 har högst behörighet.

ABE-1: Korttidsanställda; gästforskare, stipendiater, examensarbetare, studenter e. dyl. får en 1-behörighet där de bara ges tillträde till de utrymmen som behövs för anställningen, uppdraget e. dyl. (specifikt angivna kortläsare).

ABE-2:  Fast anställd personal får en 2-behörighet som ger dem tillgång till samtliga hus där ABE-skolan har lokaler samt hus där allmänna lärosalar finns (alla kortläsare med undantag för de under 3 och 4).

ABE-3:  Särskild personalkategori såsom IT-personal får en 3-behörighet som ger dem samma tillgång som B-behörighet samt till specialutrymmen, såsom serverrum, korskopplingsrum e. dyl. (specifikt angivna tillägg).

ABE-4: Specialutrymmen ges behörighet 4, samma tillgång som 2-behörighet samt till specialutrymmen såsom laborationslokaler, säkerhetsklassade utrymmen e. dyl. (specifikt angivna tillägg).

Behörighet att beställa passerkort inom ABE
     
Johanna Stellan Dean´s Office + Utbildningskansli ABE
Anders Blomqvist Dean´s Office + Utbildningskansli ABE
Catherine Pimenta Dean´s Office + Utbildningskansli ABE
     
Inom personalfunktionen:  
Ove Strind Arkitektur
Maja Maurin Byggvetenskap
Eva Pettersson Fastigheter och byggande, Transportvetenskap
Sofia Kroné Karlsson

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Sara Borgvall Filosofi och historia, Centra
Charlotta Winge Dean's office, Utbildningskansli S
Arkitektur  
Flora Bahram Arkitektur
Petra Dahlström Arkitektur
     
Byggvetenskap    
Merja Carlqvist Byggvetenskap
Birgitta Brunström  
Pia Lundqvist Byggvetenskap
Suzanne Sköld Byggvetenskap
Rickard Bellander Byggvetenskap (studierektor, för studenter i förekommande fall)
Sofia Bridger Byggvetenskap
Ann-Christin Persson Byggvetenskap
Alvaro Guarin Byggvetenskap,
 
lab-salar som har högre behörighet ABE-4.
Samhällsplanering och miljö    
Therese Gellerstedt Samhällsplanering och miljö, studenter GEO-lab 43:20
Susan Hellström Samhällsplanering och miljö,
Filosofi och historia    
Betty Jurdell Filosofi och historia
Sofia Jonsson (föräldraledig) Filosofi och historia
Emilia Rolander vikarie för Sofia Jonsson
Fastigheter och byggande    
Anna Stenberg (föräldraledig) Fastigheter och byggande
Sigrid Katzler Fastigheter och byggande
Nadia Arman  
Transportvetenskap    
Lennart Leo Transportvetenskap
Per Olsson Transportvetenskap
Hållbar utv, miljövetenskap och teknik (SEED)    
Karin Orve Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Aira Saarelainen Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Kosta Wallin Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Bo Olofsson Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Till sidans topp