Vaktmästeri och lokalärenden

Alla lokalärenden på ABE-skolan registreras i ett ärendehanteringssystem.
Det är därför viktigt att alla ärenden anmäls direkt till respektive vaktmästares funktionsmailadress.

ABE-skolans vaktmästeri kan hjälpa till med olika lokalärenden och andra former av intern service (t.ex flytt av möbler, beställning av flyttkartonger, upphängning av tavlor/anslagstavlor, mindre reparationer, byten av lampor, beställning av hantverkare, beställning av containrar m.m.).

Felanmälan gällande fastigheten ska dock göras direkt till Akademiska Hus

 

Hus Vaktmästare Mail
Arkitektur (Osquars Backe 5-9) Julio Cabrera Arias

vaktis@arch.kth.se

Brinellvägen 1 Sultan Mahmood vaktmastare-dkv@abe.kth.se
Brinellvägen 23 Viktor Brolund

vaktmastare@byv.kth.se

Brinellvägen 32 Sultan Mahmood vaktmastare-dkv@abe.kth.se
Drottning Kristinas väg 30 Sultan Mahmood vaktmastare-dkv@abe.kth.se

Teknikringen 72-76

Hampus Grönberg vaktmastare-tr@abe.kth.se
Teknikringen 78 Viktor Brolund

vaktmastare@byv.kth.se

Till sidans topp