Bygginformation maj 2017

Följande kommer att hända under vecka 18 och 19:

Lyftkranen vid hus 1 (43:46) är bortforslad och städning runt byggnaderna pågår förfullt.

Hus 1 (43:46) Taket förbereds på att montera tegel, det kommer att påbörjas med byggnation av ställning för fasad arbeten.

Hus 2 (43:47) är man på våning 7 och ska påbörja med taket.

Hus 3 (43:48) är man på våning 7 av 9.

Hus 4 (43:49) har man påbörjat med att resa väggar pl 1 av 11.

Hus 5 (43:50) är man på våning 2 av 7.

Det har även sopats upp allt grus efter vintern i hela området och även på gräs områden runt om städas det .

Passager genom området under arbetstid måste anmälas till grindvakten i förväg, telefon nr: till grindvakten 073-701 00 65. Det kan ske väntetid vid grindpassage för pågående arbeten med höga lyft eller annat arbete som inte kan avbrytas direkt.

Arbetstiderna är vardagar 06:30-16:00 övriga tider kommer grindarna att vara uppställda för passage.

Se även områdeskarta med de nya gång- och körvägar som monteras upp på åtta ställen runt om i campusområdet.

.

Projekteringsledare: Rickard Lerdell
tel.nr: 08-600 82 94

Akademiska Hus region Stockholm

Postadress: Box 1394, 171 27 Solna
Tel 08-685 75 00

akademiskahus.se

Till sidans topp