Aktuell projektinformation – nybyggnad för ABE-skolan

Karta över byggnation av hus 43:25 till ABE-skolan (pdf 225 kB)

Nu är huset klart och väntar på de nya hyresgästerna som flyttar in under augusti.

Eftersom många byggnationer pågår i området förlades markarbeten med vägar och park senare. Det för att skapa möjligheter för transporter till andra projekt. Arbeten med vägar och park kommer att pågå till december.

Vissa justeringar har gjorts på tidigare utsänd information. Arbeten ner på Teknikringen mellan hur 43:14 och 43:24 har tillkommit och planeras att starta under sommaren för att minimera störningarna i området.

Stängsel och avspärrningar kommer justeras i samband med att de olika områdena tas i anspråk. Kommer finnas en passage fram till hus 43:25, Teknikringen 10B så att personer utan ID06 skall kunna komma in i huset. Huset kommer är larmat och passagesystemet är i drift.

Kontakter med berörda hyresgäster kommer att fortgå under hela byggnationen gällande störande arbeten som t.ex. mediaavstängningar, trafikstörningar m.m.

Vänligen respektera uppsatta stängsel och avspärrningar för att undvika olyckor. Extra viktigt nu att vara uppmärksam då många lastbilar kommer åka i området. Under hela byggnationen kommer löpande information ges för att underrätta närliggande fastigheter om vad som händer samt om det är aktiviteter som berör någon hyresgäst specifikt.

Vid frågor till Projektledningen.

AHS, Per Eriksson per.eriksson@akademiskahus.se, 070-776 62 29

AHS, Christian Söderberg christian@tibi.se

Till sidans topp