Aktuell bygginformation

Följande kommer att hända under vecka 16 och 17:

Under v. 16 kommer lyftkranen vid hus 1 (43:46) att nedmonteras.

Hus 1 (43:46) är färdigt på höjden med 7 våningar och man håller på att spika igen taket. Detta arbete fortgår.

Hus 2 (43:47) är man på våning 5 av 7.

Hus 3 (43:48) är man på våning 6 av 9.

Hus 4 (43:49) arbetar man med husgrunden.

Hus 5 (43:50) har man börjat montera väggar.

Det kommer även att sopas upp allt grus efter vintern i hela området.

Passager genom området under arbetstid måste anmälas till grindvakten i förväg, telefon nr: till grindvakten 073-701 00 65. Det kan ske väntetid vid grindpassage för pågående arbeten med höga lyft eller annat arbete som inte kan avbrytas direkt.

Arbetstiderna är vardagar 06:30-16:00 övriga tider kommer grindarna att vara uppställda för passage.

Se även områdeskarta med de nya gång- och körvägar som monteras upp på 8st. ställen runt om i campusområdet.

Projekteringsledare: Rickard Lerdell
tel.nr: 08-600 82 94

Akademiska Hus region Stockholm

Postadress: Box 1394, 171 27 Solna
Tel 08-685 75 00

akademiskahus.se

Till sidans topp