Aktuell bygginformation

Under veckorna 08-09 kommer det att ske många förändringar i området. From. 1 mars 2017 kommer följande att gälla:

Gångvägar till och från fastigheterna kommer att ändras om.

Det kommer att byggas två st. grindpassager för fordonstrafiken, en vid hus 43:46 som kommer att vara låst under dagtid, och den andra vid hus 43:12 som kommer att vara bemannad. Passage genom området under arbetstid måste anmälas till grindvakten i förväg, telefon nr: till grindvakten 070-779 40 55. Det kan ske väntetid vid grindpassage för pågående arbeten med höga lyft eller annat arbete som inte kan avbrytas direkt.

Arbetstiderna är vardagar 06:30-16:00 övriga tider kommer grindarna att vara uppställda för passage.

Övrigt:

Det monteras upp grindar för allas säkerhet, eftersom tunga lyft kommer att ske över gång och körbanorna.

Det kommer även att monteras upp en 3e lyftkran.

Hus (1) 43:46 montage av väggarna är klart, tak montage pågår, nedmontage av lyftkran kommer att vara med en eventuell start v.10-13.

Se även områdeskarta med de nya gång- och körvägar som monteras upp på åtta ställen runt om på campus.

Projekteringsledare: Rickard Lerdell
tel.nr: 08-600 82 94

Akademiska Hus region Stockholm

Postadress: Box 1394, 171 27 Solna
Tel 08-685 75 00

akademiskahus.se

Till sidans topp