Lokaler och adresser

ABE-skolan är lokaliserad i ett flertal lokaler på campus vid Valhallavägen.
Tidigare verksamhet i Haninge flyttade in till campus Valhallavägen i augusti 2016.

Karta över ABE-skolans lokaler på campus (2016) (pdf 1,3 MB)

Arkitektur

Besöksadress: Osquars Backe 5

Postadress: KTH Arkitekturskolan, Osquars backe 9, 100 44 Stockholm

Byggvetenskap

Besöksadresser:
Brinellvägen 23
Avd för vattendragsteknik - Teknikringen 76
Avd för byggteknik och design - Teknikringen 78A

Postadress: KTH, Institutionen för Byggvetenskap, 100 44 Stockholm

Fastigheter och byggande

Besöksadress: Teknikringen 10B

Postadress: KTH, Institutionen för Fastigheter och Byggande, Teknikringen 10B, 100 44 Stockholm

Filosofi och historia

Avdelningen för Filosofi:

Besöksadress: Brinellvägen 34, 4tr

Postadress: KTH, Avdelningen för Filosofi, Brinellvägen 34, 100 44 Stockholm


Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö:

Besöksadress: Teknikringen 74D

Postadress: KTH, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö,
Teknikringen 74D, 100 44 Stockholm

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Besöksadress: Teknikringen 10B

Postadress: KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Teknikringen 10B
100 44 Stockholm

Samhällsplanering och miljö

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 30

Postadress: KTH, Institutionen för samhällsplanering och Miljö, Drottning Kristinas väg 30,
100 44 Stockholm

Transportvetenskap

Besöksadress: Teknikringen 72

Postadress: KTH, Institutionen för transportvetenskap, Teknikringen 72, 100 44 Stockholm

Till sidans topp