Destruktion datorer

När en dator blivit så gammal att den skall kasseras måste den utrangeras i anläggningsregistret och hårdvaran måste tas om hand och återvinnas enligt skolans rutin.

Användaren av en dator ansvarar för att anmäla/lämna in datorn för destruktion när den skall kasseras. Ansvarig för destruering av datorer är skolans vaktmästare Hampus Grönberg och Sultan Mahmood samt inom Institutionen för arkitektur Flora Bahram.

Genomförande

Användaren anmäler att en dator skall kasseras genom att maila till Hampus Grönberg alternativt Sultan Mahmood. För Institutionen för arkitektur kontaktas Flora Bahram.

Datorn hämtas upp av Hampus Grönberg, Sultan Mahmood eller Flora Bahram. Vid upphämtning fylls blanketten för utrangering ( Blankett destruktion datorer) i av ansvarig upphämtare och lämnas till ekonomiavdelningen/ ekonomiadministrationen för utrangering i anläggningsregistret.

Ansvarig upphämtare ansvarar för att hårddisken tas ut ur datorn. Hårddisken lagras därefter av upphämtare i väntan på avmagnetisering.

Det som är kvar av dator efter att hårddisken har tagits bort forslas bort som el-skrot om det inte kan återvinnas.

Ansvariga för destruering av datorer

Hampus Grönberg
Hampus Grönberg, vaktmästare/tekniker 087908551
Sultan Mahmood
Sultan Mahmood, vaktmästare/tekniker 087908623
Till sidans topp