Utvecklingssamtal

Enligt KTHs samverkansavtal har samtliga medarbetare på KTH rätt till utvecklingssamtal med sin närmsta chef minst en gång per år. Utvecklingssamtal initieras av chef med personalansvar och ska erbjudas och genomföras innan sommaren.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ska ge medarbetaren en möjlighet att tillsammans med sin chef diskutera den egna insatsen och få ökad förståelse för dess del i ett större sammanhang. Information och nya underlag kopplat till samtalet är framtagna av HR- gruppen på ABE.
 

Informaton om utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal samverkan mellan chef och medaretare (pdf 61 kB)

Performance review - interaction between manager and employee (pdf 62 kB)

Frågor

Utvecklingssamtal - frågebatteri (pdf 154 kB)

Performance review - questions (pdf 128 kB)

Sammanfattning

Sammanfattning av utvecklingssamtal (pdf 108 kB)

Summary of the performance review (pdf 108 kB)

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning (docx 63 kB)

Till sidans topp