Introduktörer

Introduktionen på arbetsplatsen ansvarar avdelningens ledning för. På varje institution finns introduktörer som tillsammans med chefen introducerar nyanställda. Det finns en checklista som stöd för introduktionen.

Arkitektur: Flora Bahram

Byggvetenskap: Merja Carlqvist, Pia Lundqvist, Birgitta Brunström

Skolkansliet och Utbildningskansli ABE: Catherine Pimenta, Eva Huring, Charlotta Winge (samordnare)

Fastigheter och byggande: Nadia Arman, Felicia Petersson

Filosofi och historia: Betty Jurdell, Sofia Jonsson, Emilia Rolander

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED): Aira Saarelainen, Britt Aguggiaro, Kosta Wallin

Samhällsplanering och miljö: Susan Hellström, Therese Gellerstedt

Transportvetenskap: Lennart Leo, Per Olsson

Till sidans topp