Avbeställningsskydd - Diners TAC/faktura

Resor beställda hos Egencia och som betalas via Diners TAC/faktura är försäkrade hos Trygg-Hansa. Försäkringen (se nedan grundskyddet) gäller i hela världen och under hela resan - dock längst i 60 dagar.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår och ger ersättning med upp till 20.000 kr per försäkrad (resans värde måste uppgå till lägst 1.000 kr exklusive skatter och avgifter). Avbeställningsskyddet gäller om du tvingas att avbeställa din resa p g a att du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Undantag gäller vid gruppresa om medresenär drabbas. Med gruppresa menas att fler än tre personer bokat resa tillsammans till samma resmål.

Sammandrag av grundskyddet

  • Olycksfallförsäkring (ersätter inte vårdkostnader) - Medicinsk invaliditet och dödsfall
  • Försening av färdmedel vid avresa - mer än 4 timmar, ersättning 700 SEK Schablonersättning/försäkrad
  • Missat anslutningsflyg - ersättning 7 500 SEK Schablonersättning/försäkrad
  • Försening av bagage - mer än 4 timmar, ersättning 2 000 SEK (mot originalkvitto). se även nedan
  • Försening av bagage - mer än 12 timmar, ersättning ytterligare 2 000 SEK (mot originalkvitto)
  • Avbeställningsskydd - resans värde måste uppgå till lägst 1 000 SEK (exkl skatter och avgifter), ersättning 20 000 SEK per försäkrad
  • Självriskeliminering - hem-, villahem och bilförsäkring samt hyrbilsförsäkring utanför Norden, ersättning 10 000 SEK

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till försäkringsvillkor för Diners TAC förmånsförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Diners TAC - Försäkringsvillkor Trygg-Hansa (pdf 115 kB)

Skadeanmälan

En skadeanmälan (se bilagor nedan) skall undertecknas av närmaste chef (avbeställningsskydd) och av resenären (förseningar mm). Skadeanmälan skickas i original inkl kvitto/intyg/övriga dokument till Trygg-Hansa Kortförsäkring, Box 800, 851 23 SUNDSVALL. Glöm inte att spara kopior av alla handlingar du skickar.

Kontaktuppgifter

Frågor om försäkringsvillkor och skadeärenden besvaras av:
Trygg-Hansa Kortförsäkring
Tel: 077-440 50 20

Tjänstereseförsäkring - Kammarkollegiet

Försening av bagage vid utresa (Resgodsförsening)

Vid mer än 2 timmars försening av inskrivet resgods vid utresa, ersätts nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader med högst 3.000 kr av Kammarkollegiet.

Vid personskada eller stöld gäller Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring för anställda.

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till Tjänstereseförsäkringsvillkor

Kontakta Travel Manager Magda Ousi om du har frågor angående dessa försäkringar.

Till sidans topp