Ersättningspolicy

Här hittar du information om ersättningar för deltagande i skolövergripande grupper.

Från och med 2015 utgår en enhetlig ersättning per uppdrag, i stället för som tidigare antal timmar/år. Ersättning utgår till externfinansierade deltagare samt till deltagare inom kärnverksamheten på skolan och tillfaller den anställdes avdelning. För att erhålla full ersättning gäller aktivt deltagande i angiven grupp.

För att få ersättning ska närmaste chef ha godkänt uppdraget innan det påbörjas.

Externfinansierade deltagare i skolövergripande grupper:

Deltagande i skolans samverkansgrupp - 15 000 kr per deltagare/år

Deltagande i skolans arbetsmiljögrupp - 15 000 kr per deltagare/år

Deltagande i skolans miljögrupp - 15 000 kr per deltagare/år

Till sidans topp