Bildskärmsglasögon/Arbetsglasögon

Rekvirering av arbetsglasögon

Lagen kräver bl.a.:

  • att anställd som skall arbeta vid bildskärm mer än 1 timme per dag eller som får synbesvär genomgår synundersökning. Arbetstagaren skall av arbetsgivaren tillhandahållas särskilda glasögon, som är utprovade för arbetet, om synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Rutin på ABE för rekvirering av synundersökning/arbetsglasögon:

  • Anställd skall alltid informera sin närmsta chef när synbesvär förknippat med arbetet uppstår och meddela sitt önskemål om synundersökning/behov av arbetsglasögon.
  • Anställd som inte tidigare har arbetsglasögon kan kontakta företagshälsovården för att få råd och ev. ett arbetsplatsbesök.
  • Viktigt är att den anställde har en underskriven rekvisition av betalande chef, Johanna Stellan, med sig till optikern vid beställning av arbetsglasögon.
  • Kontakta Charlotta Winge på Dean's office för att få underskriven rekvisitionsblankett att ta med till optikern.
  • Vid beställning av arbetsglasögon ska alltid statens ramavtal följas. För närvarande är Synoptik Sweden Aktiebolag den leverantör du ska vända dig till.
  • Om medarbetaren önskar dyrare bågar än avtalets maxpris får arbetstagaren själv lägga till kostnaden om en dyrare båge önskas.
  • Arbetsglasögon är arbetsgivarens egendom och skall förvaras på arbetsplatsen

ABE-skolans kontaktperson:

Charlotta Winge
Charlotta Winge, hr- handläggare 087907965
Till sidans topp