ABE-skolans intranät

Organisation

Nya avdelningar på SEED

En intern omorganisation inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) sker under sommaren.

Den nya organisationen bestående av fem nya avdelningar gäller från och med 1 juli 2017.
Efter sommaren samlokaliseras hela institutionen i nya lokaler på Teknikringen 10B.

SEED:s nya organisation

HR

Befordran till professor och lektor

Deadline för ansökan om befordran till professor och lektor är 15 oktober.

Ansökan behöver då vara komplett inskickad till skolan.

ABE internkalender

Till sidans topp