ABE-skolans intranät

Information

Nya avdelningar på SEED

En intern omorganisation inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) sker under sommaren.

Den nya organisationen bestående av fem nya avdelningar gäller från och med 1 juli 2017.
Efter sommaren samlokaliseras hela institutionen i nya lokaler på Teknikringen 10B.

SEED:s nya organisation

MEDARBETARHANDBOKEN

Guiden till din arbetsplats

Här hittar du översiktlig information om skolans organisation och verksamhet, om arbeta statligt och en lista med vanliga KTH-förkortningar.

ABE internkalender

Till sidans topp